Życie Powiatu na Mazowszu o
I Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Legionowej i eliminacjach w Kobyłce.
Dziękujemy Pani Edyta Zbieć Burmistrz Miasta Kobyłka za zaangażowanie.