Dokumenty zgłoszeniowe do eliminacji ogólnopolskich i międzynarodowych dla Uczestników zamieszkujących rejony spoza listy eliminacji rejonowych (ujętych w zakładce Eliminacje).