Dokumenty zgłoszeniowe do eliminacji ogólnopolskich i międzynarodowych dla Uczestników zamieszkujących rejony spoza listy eliminacji rejonowych (ujętych w zakładce Eliminacje).

  • Regulamin

  • Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia uczestnika 

  • Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka