I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej (MFPL)

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej został powołany do życia w 2021 roku decyzją Wojciecha Bardowskiego i Zofii Paczóskiej jako przekształcenie i rozszerzenie zasięgu Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej powstał z inicjatywy Wojciecha Bardowskiego, który z powodzeniem zrealizował w latach 2017-2020 jego cztery edycje.

Organizatorami tegorocznej edycji festiwalu w formule międzynarodowej są: Fundacja Kultura z Pasją Wojciech Bardowski, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej Zofia Paczóska oraz Starosta Przeworski.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Anna Schmidt Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP. Eliminacje rejonowe odbędą się w całej Polsce i zagranicą. Wydarzenie wspierają instytucje samorządowe, instytucje kultury, stowarzyszenia i firmy prywatne.

Nagrody DLA LAUREATÓW

Grand Prix: 10 000 zł,
II miejsce: 5 000 zł,
III miejsce: 3 000 zł,
oraz 4 wyróżnienia po 1 000 zł.