Dominic Scott
Dyrektor Artystyczny

Wojciech Bardowski

Urodził się w Kańczudze, a wychował w Siennowie na Podkarpaciu.

Swoją karierę zaczynał jako solista zespołu Vitro-Band Krośnieńskich Hut Szkła pod dyrekcją Adama Műnzbergera. Pierwsze szlify, jako baryton zdobywał w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego z którym wielokrotnie koncertował w kraju i zagranicą. Swoje umiejętności wokalne doskonalił u Primadonny Operetki Warszawskiej Elżbiety Ryl-Górskiej. W latach 1986–1990 przebywał w Paryżu, gdzie doskonalił swój kunszt wokalny. Zauroczył się wówczas piosenką francuską, co zaowocowało między innymi zdobyciem wyróżnień na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej ,,Grand Prix Edith Piaf” w Krakowie w 2009 i 2010 roku. Laureat III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2010.  Zdobywca ,,Grand Prix” IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej Brzeg 2011.

W roku 2013 został wyróżniony ,,Złotym Liściem Retro”, za upowszechnianie w swojej działalności artystycznej dorobku kultury dwudziestolecia międzywojennego. W 2014 z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrał honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W roku 2017 został odznaczony Medalem ,,Pro Patria” przez Szefa Urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych. W roku 2019 został wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem PRO MASOVIA, za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej.  W swoim dorobku artystycznym posiada 5 płyt CD.

Dominic Scott
Dyrektor Finansowy

Zofia Paczóska

Inicjatorka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej, które działa od 2011 roku i którego misją jest wspieranie rozwoju człowieka przez edukację i kulturę. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu programów kulturalnych i koncertów, w tym Węgrowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej (zrealizowane 5 edycji), Festiwalu Muzyki Bitewnej, szkoleń w dziedzinie przedsiębiorczości (zrealizowane 700 godzin bezpłatnego doradztwa), edukacji obywatelskiej – zrealizowane 3 edycje Szkoły Aktywności Społecznej – wyszkolonych 130 liderów społecznych. Jest wydawcą kilku publikacji książkowych.

Odznaczona w 2016 roku za swoją działalność społeczną i kulturalną Medalem Senatu RP „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”.