III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej (w skrócie MFPL) jest kontynuacją Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej, który powstał w roku 2017, którego pomysłodawcą jest Wojciech Bardowski. Nawiązuje do niezapomnianej roli jaką odegrały Legiony Polskie w dziejach naszego narodu oraz do pieśni śpiewanych w tamtym czasie przez żołnierzy. Organizatorami Głównymi Finału Konkursu są: Impresariat Artystyczny Wojciech Bardowski, Impresariat Artystyczny Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Konkurs ma charakter otwarty i jest konkursem wyłącznie dla solistów, którzy ukończyli 14 rok życia, zarówno amatorów jak i profesjonalistów z Polski i zagranicy.