Zapraszamy do udziału w Eliminacjach Rejonowych do I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej.

Szczegóły i informacje wraz z dokumentami znajdują się w zakładce Eliminacje.