3.05.2022 Eliminacje w Bobrowicach

28.05.2022 Eliminacje w Jakubowie

1.09.2022 Eliminacje w Lubaczowie

  • Regulamin Eliminacji 

  • Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia uczestnika

  • Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

  • Regulamin Eliminacji 

  • Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia uczestnika

  • Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

  • Regulamin Eliminacji

  • Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia uczestnika

  • Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Dokumenty zgłoszeniowe do eliminacji ogólnopolskich i międzynarodowych dla Uczestników zamieszkujących rejony spoza listy eliminacji rejonowych znajdują się w zakładce Dokumenty.